Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Pistis Sophia Szellemi Iskola (név: Steinmüller Csilla Magdolna e.v., székhely: 1083, Budapest, Tömő utca 40-46. II. 12., adószám: 67834781-1-42), mint Szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal (http://www.psszi.com) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://pistissophiaszellemiiskola.files.wordpress.com/2018/05/c3a1szf-psszi.pdf, vagy az ÁFSZ oldalról: https://psszi.com/aszf/ .

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Steinmüller Csilla Magdolna e.v.
Fantázianév: Pistis Sophia Szellemi Iskola
A szolgáltató székhelye: 1083, Budapest, Tömő utca 40-42. II. 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info.psszi@gmail.com
A szolgáltató telefonszáma: +3620/397-3930
Adószám: 67834781-1-42
Vállalkozás Nyilvántartási Száma: 50829929
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:  htp://www.wordpress.com

 Szolgáltatások
A www.psszi.com oldalon szereplő képzéseken, egyéni és csoportos programokon, valamint táborokban és elvonulásokon való részvétel.

A rendelés elindítása
A megjelenített szolgáltatások e-mailben vagy telefonon rendelhetők meg. Az oldalhoz nem tartozik regisztrációs lehetőség, és nem használunk hírlevél szolgáltatást sem. A kapcsolattartás személyesen, e-mailben vagy telefonon lehetséges.

A rendelés menete
Ha igénybe szeretné venni valamelyik szolgáltatásunkat e-mailben vagy telefonon jelentkezhet, és mi e-mailben visszajelzést és tájékoztatást küldünk. Amennyiben Ön képzési szolgáltatásunk mellett dönt, úgy jelentkezési lapot küldünk, és azt kérjük kitöltve visszajuttatni hozzánk az info.psszi@gmail.com email címre. A jelentkezési lapon személyes adatokat kell megadni, azt személyesen aláírni nem szükséges.

Panaszok intézése
A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A jogviták elsősorban békés úton közvetlenül vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a bírósági út nyitva áll.

Adatkezelés
A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve amennyiben a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. számlázás, könyvelés).

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A leadott megrendelésből készült számla adatai rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A számlázást követően az előzőekhez nem tartozó adatok törlésre kerülnek. A törlési idő a mellékletként kezelendő Adatvédelmi Nyilatkozatban kerül pontosításra.

A megadott adatok törlése, módosítása a jogosult által bármikor kérhető írásban.

 Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. (2013.évi V. törvény), az EKER törvény (az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény), valamint a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2017. április 22.

Az Általános Szerződési Feltétel pdf formában innen letölthető >>>